Free cookie consent management tool by TermsFeed

AVÍS LEGAL

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, lacasanostra.cat, (d’ara endavant, Lloc web) l’ostenta:

Representant: LA CASA NOSTRA SANT POL SL

CIF: B44785608

Adreça: C/ Riera, 13 – 8395, Sant Pol de Mar, Barcelona

Telèfon de contacte: 625 711 395

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si és el cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

LA CASA NOSTRA SANT POL SL es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment LA CASA NOSTRA SANT POL SL pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de LA CASA NOSTRA SANT POL SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per LA CASA NOSTRA SANT POL SL sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per LA CASA NOSTRA SANT POL SL per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a LA CASA NOSTRA SANT POL SL sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre LA CASA NOSTRA SANT POL SL i l’Usuari.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LA CASA NOSTRA SANT POL SL no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. LA CASA NOSTRA SANT POL SL farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas LA CASA NOSTRA SANT POL SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

LA CASA NOSTRA SANT POL SL tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

LA CASA NOSTRA SANT POL SL no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de LA CASA NOSTRA SANT POL SL haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de LA CASA NOSTRA SANT POL SL.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de LA CASA NOSTRA SANT POL SL, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de LA CASA NOSTRA SANT POL SL.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre LA CASA NOSTRA SANT POL SL i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de LA CASA NOSTRA SANT POL SL dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA CASA NOSTRA SANT POL SL per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA CASA NOSTRA SANT POL SL.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de LA CASA NOSTRA SANT POL SL. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a LA CASA NOSTRA SANT POL SL a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

LA CASA NOSTRA SANT POL SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i LA CASA NOSTRA SANT POL SL es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.